Filtrowanie anizotropowe to:
Rodzaj wygładzania tekstur, które są nakładane na powierzchnie mocno nachylone względem obserwatora (np. podłoga widziana z perspektywy); dzięki temu obraz tekstury jest bardziej szczegółowy.

To definicja oczywiście bardzo uproszczona.

Warto przeczytać również: Antyaliasing