Cześć. Dziś pokażę wam jak wykorzystać ten plik. Jedną rzecz już wam wcześniej pokazałem, mianowicie przekierowanie 301, ale teraz wszystko tu napisze, aby było pod ręką.  Więc jedziemy:

Przekierowanie 301

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.domain\.com$ [NC]

RewriteRule ^(.*)$ http://domain.com/$1 [L,R=301]

To przekierowanie przekierowuje zarówno wyszukiwarki, takie jak gogle oraz zwykłych ludzi. Używa się przy zmianie domeny, gdy chcemy aby pozycjonowanie starej nie poszło na marne.

Blokowanie żądań wybranych klientów użytkownika (User Agents)

SetEnvIfNoCase user-Agent ^zzz [NC,OR]
Order Allow,Deny
Allow from all
Deny from env=bad_bot

Wstęp do strony dla wybranych
ErrorDocument 403 http://www.xxx.pl
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 127.82.16.112
Allow from 854.28.93.219

Dzięki temu, tylko osoby o odpowiednim ip wejdą na stronę.

Wyłączenie pobierz czy otwórz plik
AddType dane/plik .rar

Teraz od razu zacznie się pobieranie, bez pytania czy pobrać, czy otworzyć plik.

Ustawienie strony domyślnej
DirectoryIndex start.html

Może się zdarzyć, że na stronie nie otwiera się od razu index.html i wtedy trzeba to użyć, lub gdy np. chcemy aby index.php nie był domyślną stroną.

Ochrona pliku hasłem

AuthType Basic
AuthName "Prompt"
AuthUserFile /home/path/.htpasswd
Require valid-user

Ochrona hasłem folderu
resides
AuthType basic
AuthName "Katalog ten jest chroniony haslem"
AuthUserFile /home/path/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
Require valid-user

Uwaga zarówno jak przy ochronie hasłem pliku jak i folderu należy utworzyć plik .htpasswd i podać jego ścieżkę w AuthUserFile

Ustawienie e-maila administratora

ServerSignature EMail
SetEnv SERVER_ADMIN adres@adres.pl

Zabezpieczenie pliku htaccess
files .htaccess="">
order allow,deny
deny from all

Dobrze zebezpieczyć htaccess, aby nikt nie wykorzystał go w zły dla nas sposób.

Całkowita blokada dostępu do strony

order allow,deny
deny from all

Własne strony błędów
ErrorDoc 404 "Nie ma takiego pliku"

I tyle. Jakby ktoś znał jeszcze inne rzeczy, którymi htaccess można zrobić, proszę pisać w komentarzach to dodam. Pozdro.