;) Witam !! ;)

W czwartej lekcji naszego kursu zajmiemy się stałymi i zmiennymi. Jak wiecie stałe i zmienne możemy spotkać w każdym języku, tak i tu w php. Ale co to są te stałe i zmienne? Zmienna to tak zwane pudełko przechowujące jakąś wartość. Nie ważne czy to jest tekst czy liczba całkowita czy też wartość logiczna. W php w odróżnieniu od innych języków takich jak np. C ,Pascal nie jest wymagana deklaracja  zmiennych. Czym jest Stała ? Jak sama nazwa mówi coś musi być stałe i jej wartości nie da się zmienić , dla stałych przypisujemy wartość  przy definicji. Poniżej widzimy wykorzystanie stałych i zmiennych.

<?php
define("NR","12345");
$nr = "12345";
?>
<html>
<head>
<title>Stałe i zmienne</title>
</head>
<body>
<?php
echo "NR" ;
echo $nr ;
?>
</body>
</html>

Na początku daliśmy przypisania, pierwsze z nich to przypisanie stałej ,nazwa stałej nigdy nie może zaczynać się od liczby. Druga z nich to zmienna, nazwę zmiennej musimy zacząć od znaku $ . Aby nadać wartość naszej zmiennej, musimy wykorzystać operatora przypisania czyli „=”.

Wykorzystanie Stałych i Zmiennych

Przypisaliśmy wartości stałej oraz zmiennej i wyświetliliśmy je za pomocą komendy echo. Ale czy to koniec? Oczywiście że nie, w php stała i zmienna jest traktowana jak np. liczba czy jakieś wyrażenie logiczne. To zależy co przypisaliśmy naszej zmiennej. A więc możemy dokonywać na nich działania takie jak  np. dodawanie, odejmowanie, mnożenie czy dzielenie, np. zmienna $a=10; jest to nic innego jak zwykła liczba 10 na której możemy dokonać przeróżnych operacji.

Przejdźmy do tego co najbardziej nas interesuje, a mianowicie wykorzystanie zmiennych w formularzach HTML. Dane z formularzy musimy jakoś wysłać, żeby dokonać na nich operacji. Dane możemy wysyłać za pomocą dwóch metod. Pierwszej POST i drugiej GET . Do wysłania danych pierwszą metodą potrzebujemy zmiennej $_POST['nazwa pola']. Drugą, podobnej zmiennej a mianowicie $_GET['nazwa pola'] .

Przykład

W formularzu GET mamy pole o nazwie ‘pseudonim’. Gdy wyślemy ten formularz pojawi się zmienna $_GET['pseudonim'] która będzie zawierała pseudonim , który wpiszemy w pole w naszym formularzu HTML.