Witam :)

W dzisiejszej lekcji zajmiemy się operatorami w php. Możemy wyróżnić kilka grup operatorów.Pierwszą z nich będą operatory arytmetyczne :

„+” zwraca sumę dwóch liczb lub ciągów,

„-” zwraca różnicę,

„*” zwraca iloczyn,

„/” zwraca iloraz,

„%” zwraca resztę z dzielenia,

Kolejną grupą operatorów są operatory porównania, dzięki nim możemy porównać dwie zmienne i sprawdzić która jest większa, a która mniejsza.

” == „ sprawdza, czy dwie zmienne są równe, co do wartości,

” != „ sprawdza, czy zmienne są różne co do wartości,

” === „ sprawdza, czy zmienne są identyczne,

” !== „ sprawdza, czy zmienne są nieidentyczne,

” > „ sprawdza, czy zmienna z lewej strony jest większa od zmiennej z prawej strony,

” < „ sprawdza, czy zmienna z prawej strony jest większa od zmiennej z lewej strony,

” >= „ sprawdza, czy zmienna z lewej strony jest większa bądź równa od zmiennej z prawej strony,

” <= „ sprawdza, czy zmienna z prawej strony jest większa bądź równa od zmiennej z lewej strony.

Następną grupą będą operatory logiczne jak sama nazwa mówi będzie to coś oczywistego. Do tej grupy zaliczamy 3 operatory

” ! „ operator zaprzeczenia (logiczne nie),

” || „ operator alternatywy (logiczne lub,albo).

” && „ operator koniunkcji (logiczne i),

Następną grupą są tzw. operatory inkrementacji i dekrementacji, dzięki którym zwiększymy  lub zmniejszymy wartość  zmiennej o 1.

Dzielą się one na:

  • ” $i++ ” postinkrementację, zwiększa wartość zmiennej o 1,
  • ” ++$i ” preinkrementację, zwiększa wartość zmiennej o 1,
  • ” $i– ” postdekrementację, zmniejsza wartość zmiennej o 1,
  • ” –$i ” predekrementację, zmniejsza wartość zmiennej o 1.

Jaka jest różnica między pre- i post-inkrementacją? Różnica zachodzi w momencie zwiększenia wartości. Preinkrementacja zwiększa wartość przed wykonaniem polecenia, natomiast postinkrementacja zwiększa wartość zmiennej po wykonaniu polecenia. Z dekrementacją jest tak samo , tylko wartość jest zmniejszana.

Kolejnym sposobem zmiany wartości zmiennej, jest użycie operatorów przypisania. Posłużą nam w takich przypadkach jak np. chcemy zwiększyć o 10 zmienną $a. Wtedy byśmy napisali $a=$a + 10, lecz teraz użyjemy operatora przypisania, i nasze przypisanie wartości będzie wyglądać następująco $a+=10. Poniżej widzimy możliwości przypisania zmienionej wartości:

  • ” $i+=5 „ zwiększenie wartości o 5,
  • ” $i-=5 ” zmniejszenie wartości o 5,
  • ” $i*=5 „ przypisanie wartości 5 razy większej,
  • ” $i/=5 ” przypisanie wartości 5 razy mniejszej,
  • ” $i%=5 ” przypisanie wartości reszty z dzielenia zmiennej przez 5.