;) Witam !! ;)

W czwartej lekcji naszego kursu zajmiemy się stałymi i zmiennymi. Jak wiecie stałe i zmienne możemy spotkać w każdym języku, tak i tu w php. Ale co to są te stałe i zmienne? Zmienna to tak zwane pudełko przechowujące jakąś wartość. Nie ważne czy to jest tekst czy liczba całkowita czy też wartość logiczna. W php w odróżnieniu od innych języków takich jak np. C ,Pascal nie jest wymagana deklaracja  zmiennych. Czym jest Stała ? Jak sama nazwa mówi coś musi być stałe i jej wartości nie da się zmienić , dla stałych przypisujemy wartość  przy definicji. Poniżej widzimy wykorzystanie stałych i zmiennych. continue reading…